Fadderverksamheten

I januari 2016 startade vår fadderverksamhet som ett sätt för etablerade svenskar och ensamkommande unga att få lära känna varandra. Efter fem fantastiska år med massor av fina möten, intervjuer, matchningar och nya vänskapsrelationer så är tiden nu kommen för att avsluta fadderverksamheten. Vi som jobbat med verksamheten under åren gör det här avslutet med viss sorg, men framför allt med stor glädje och tacksamhet över alla relationer vi fått vara med och bana väg för.

Vi tror på den inneboende kraften i goda relationer, vad det kan göra med och betyda för oss människor. Och vi vet att det finns oerhört många fantastiska människor i vårt land som vill vara med och skapa goda relationer, vara till stöd, hjälp och glädje för andra. Människor som möter varandra i ögonhöjd utan att hindras av varken åldersskillnad, bakgrund eller livssituation.

Stort tack till alla faddrar och ungdomar som bidragit till så mycket gott, värdefullt och fint under dessa år!

Kontakta oss

fadder@raddningsmissionen.se

Fadder – en verksamhet som satt djupa spår

I skuggan av den stora flyktingströmmen för 5 år sedan startade ett projekt som skulle bli en av Räddningsmissionens mest lyckade satsningar. Vår fadderverksamhet. Vi samlade tre medarbetare i soffan på kontoret på Nordhemsgatan och samtalade om hur projektet startade, vad det har fått betyda och hur det ser ut idag.

Läs mer
– Man behöver inte göra så mycket, bara umgås!

Räddningsmissionen har mött ensamkommande ungdomar sedan 2011, bland annat via sin fadderverksamhet som startade 2015. Sedan dess har 300 unga matchats med en fadder. Att vara fadder innebär att bygga en relation och vara en social kontakt för en ensamkommande ung människa. Tvillingarna Aref och Nasin har kommit från Afghanistan till Sverige och hör till dem som fått varsin fadder.

Läs mer