Fadderverksamheten

Som fadder får man lära känna en ung människa som kommit till Sverige som ensamkommande. En ung människa med drömmar om framtiden, saknad efter familj och nyfikenhet på livet. Ungdomen har aktivt ansökt om att få en fadder och längtar efter nya kontakter och att kunna ta steg in i det svenska samhället. 

Varför behövs fadderverksamhet?

Räddningsmissionen har mött ensamkommande unga sedan 2011. Vi har tagit del av ungdomarnas önskan om att få lära känna svenskar på riktigt. Att få möjlighet att prata svenska, att få nya kontakter och en ökad förståelse för samhället tror vi får stor betydelse för ungdomarnas framtid.  

Om vår fadderverksamhet 

Vår fadderverksamhet finns till för ensamkommande unga upp till 21 år. Alla ungdomar som finns i vår verksamhet har själva aktivt ansökt om en fadder. 

Att vara fadder innebär att ha en relation. För att lära känna varandra tror vi att man behöver träffas minst en gång i månaden. Hemmet är en viktig plats i fadderskapet, därför vill vi att alla eventuella familjemedlemmar har ett intresse för fadderskapet. Som fadder har du inget ansvar för juridiska eller ekonomiska processer kring den unge, utan är helt enkelt en social kontakt som erbjuder den unge omsorg, nya kontaktytor och erfarenhet av ett hem. Fadderskapet är ett volontärt uppdrag utan ekonomisk ersättning. 

Vår fadderverksamhet finns i Göteborgsområdet. 

Ansök om att bli Fadder

Alla som fyllt 18 år kan ansöka om att bli fadder; ensamstående, familj, student eller pensionär. Vi är noggranna när vi matchar faddrar med ungdomar och alla beslut sker utifrån den unges intressen. 

Vi söker kontinuerligt faddrar och behovet är fortsatt stort, trots att det inte längre kommer så många ensamkommande unga till Sverige. Ansökningar om fadderskap är därför varmt välkomna! Ansök via formuläret nedan. När vi tagit emot din ansökan blir du kallad till en intervju. Alla våra faddrar erbjuds stöd och uppföljning av vårt fadderteam.

Ansök här

"Att vara fadder behöver inte vara svårt. Det kan vara att lära någon steka pannkakor."

Sedan Fadderverksamheten startade 2015 har 300 ungdomar matchats med en fadder.  

Kontakta oss

Vi söker kontinuerligt faddrar och behovet är fortsatt stort, trots att det inte längre kommer så många ensamkommande unga till Sverige. Ansökningar om fadderskap är därför varmt välkomna!  

fadder@raddningsmissionen.se

Fadder – en verksamhet som satt djupa spår

I skuggan av den stora flyktingströmmen för 5 år sedan startade ett projekt som skulle bli en av Räddningsmissionens mest lyckade satsningar. Vår fadderverksamhet. Vi samlade tre medarbetare i soffan på kontoret på Nordhemsgatan och samtalade om hur projektet startade, vad det har fått betyda och hur det ser ut idag.

Läs mer
– Man behöver inte göra så mycket, bara umgås!

Räddningsmissionen har mött ensamkommande ungdomar sedan 2011, bland annat via sin fadderverksamhet som startade 2015. Sedan dess har 300 unga matchats med en fadder. Att vara fadder innebär att bygga en relation och vara en social kontakt för en ensamkommande ung människa. Tvillingarna Aref och Nasin har kommit från Afghanistan till Sverige och hör till dem som fått varsin fadder.

Läs mer