GIVA Sveriges Kvalitetskod

GIVA Sveriges verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor för att minska hindren för insamling samt att främja och marknadsföra branschen mot givare, myndigheter och organisationer. Insamling ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

GIVA Sveriges har tagit fram en kvalitetskod för svenska insamlingsorganisationer. Koden är ett uttryck för god sed inom insamlingsorganisationer. Syftet är bland annat att bibehålla och öka förtroendet för organisationer som står bakom koden.

Effektrapport 2023

Effektrapport 2022

Effektrapport 2021

 

Effektrapport 2020

 

LÄS HÄR