Läxhjälp på Lövgärdesskolan

 

Varför behövs läxhjälp? 

Barn i Göteborg har olika möjligheter att lyckas med sin skolgång. Varannan elev uppnår inte behörighet att söka till yrkesförberedande program på gymnasiet i utsatta områden. Räddningsmissionen vill vara med och bidra till att fler barn lyckas med sina studier. Vi vill skapa goda relationer, motivera till och hjälpa ungdomar med läxläsning och studier.  

Sedan Januari 2018 har vi ett samarbete med Lövgärdesskolan belägen i norra Angered. Lövgärdesskolan är en 4-9 skola med cirka 400 elever. Där erbjuder vi läxhjälp till eleverna på årskurs 7, varje tisdag kl. 14:30-16:30. 

Verksamheten är finansierad av gåvor samt offentliga medel.

Läxhjälpsvolontärer 

Det är våra läxhjälpsvolontärer, i olika åldrar med olika kompetens och bakgrund, som har läxhjälp med eleverna. Volontärerna genomgår en introduktionsutbildning i vårt arbetssätt som bygger på kämpar-anda, kunskap och engagemang.  

Vill du vara med och göra skillnad för barn och ungdomar på Lövärdesskolan? Se vilka uppdrag vi har ute kring läxhjälp just nu. 

Bli volontär

Kontakta oss

Har du frågor kring vår läxhjälp? Välkommen att ta kontakt med oss!

Skolstart för Räddningsmissionens skola 2020

Den 26 september kom beskedet att Räddningsmissionen har blivit beviljade tillstånd av Skolinspektionen att starta en grundskola F-9. Trots att Skolinspektionen i år godkände färre ansökningar än vanligt är Räddningsmissionens Communityskola en av få aktörer som fått tillstånd att starta hösten 2020. Nu sätter arbetet igång på riktigt med att förbereda för skolstart. En redan klar samverkansaktör är Göteborgs Symfoniker.

Barns rätt till likvärdig utbildning Räddningsmissionens Communityskola Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Community Skola
Läs mer