Två beviljade arvsfondsprojekt till Räddningsmissionen

4 november, 2020

En teaterföreställning om att ha en förälder i fängelse och stöd för de biologiska barnen i familjehem. Det är två projekt som Räddningsmissionen beviljats medel för under de tre kommande åren av Allmänna arvsfonden. Båda projekten handlar om att sätta fokus på barns behov och situation. ”För oss som barnrättsorganisation känns detta både fantastiskt viktigt och spännande”, säger Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson.

Räddningsmissionen mottog nyligen det glada besked över att få inte bara en, utan två, beviljade ansökningar om medel av Allmänna Arvsfonden. ”Det var en fantastisk dag! Som idéburen organisation har vi ofta många idéer hur man kan förbättra situationen för personer i olika former av utsatthet. Vi bär på mycket engagemang, men inte alltid de finansiella medlen att förverkliga våra idéer. Att vi nu får köra igång med två projekt vi drömt om länge känns spännande” säger Emil Mattsson.

”Vi vet att civilsamhället spelar en oerhört viktig roll i arbetet för att ge barn och unga en starkare röst och förbättrade livsvillkor. Detta är två bra exempel på hur man kan inkludera och engagera barn och unga i sin egen vardag” säger Susann Arnehed, Projekthandläggare Allmänna Arvsfonden.

Båda projekten syftar till att göra skillnad för barn, både inom Västra Götalandsregionen och nationellt. I det ena projektet, ”Ett syskon att växa med”, vill Räddningsmissionen jobba med att ge stöd till de biologiska barnen i ett familjehem. ”I vår familjehemsverksamhet har vi sett att många av de placerade barnen behöver flytta runt och byta familjer vid flera tillfällen under deras uppväxttid. I flera fall beror det på att de biologiska barnen i familjehemmen upplever att den nya familjekonstellationen innebär alltför stora påfrestningar, och familjen väljer därför att avsluta sitt familjehemsuppdrag. Med rätt stöd och information redan i utredningstiden hoppas vi kunna möjliggöra att fler familjehemsplaceringar kan pågå under en längre tid, vilket kommer att vara positivt för både familjehemmet och det placerade barnet” säger Annika Leckström, familjehemskonsulent och projektledare för det nya projektet.

Det andra projektet ”Det ingen får veta om pappa” är ett samarbete mellan Räddningsmissionens verksamhet Solrosen som ger stöd till barn och familjer med en frihetsberövad förälder och Teater Gyllene Draken. Det består huvudsakligen av en teaterföreställning baserad på egna erfarenheter av att ha en förälder i fängelse som kommer att spelas på skolor i Västra Götaland, Jönköpings Län samt längre fram även i övriga delar av landet. ”Många gånger innebär en förälders frihetsberövande en rad motstridiga känslor för barn. Ofta känner sig barnen väldigt ensamma i sin situation och bär ofta på hemligheter om vad som hänt i familjen. Genom projektet vill vi öppna upp för barn som lever i närheten av kriminalitet att kunna prata om vad det innebär, samt rusta och ge verktyg till vuxna som möter barn i hur de kan vara ett stöd. Vi är väldigt glada över att projektet ger oss möjlighet att nå fler barn, att vi når dem i deras vardag och att vi också får sprida kunskap till klasskamrater, föräldrar, skolpersonal och andra vuxna” Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen.

Båda projekten löper på tre år och är finansierade av Allmänna arvsfonden. Teaterprojektet har startat 1 oktober i år och Syskonprojektet startar 1 januari 2021. ”För oss som barnrättsorganisation känns detta både fantastiskt viktigt och spännande. Tack vare projektmedlen har vi nu möjlighet att på ett konkret sätt skapa möjlighet för fler barn i utsatta situationer att få tillgång till professionellt stöd”, säger Emil Mattsson.

 

Solrosen Solrosen Borås Solrosen Göteborg Påverkan och opinion Familjehemsverksamheten