Räddningsmissionen söker jourfamiljer till coronakrisens osynliga offer

9 april, 2020

"Vi vill vara förberedda på att ta emot det ökade antalet barn man förutspår kommer behöva nya hem den närmsta tiden i och med coronakrisen” säger Jenny Axebrink, verksamhetschef inom Barn och familj på Räddningsmissionen. 

Covid-19:s framfart har tyvärr många osynliga offer. Kvinnojourer runt om i landet och jämställdhetsministern Åsa Lindhagen varnar för ett ökat antal kvinnor och barn som riskerar fara illa i hemmet på grund av coronakrisen. 

”För många barn är hemmet den minst säkra platsen att befinna sig på. För familjer där det redan pågår våld kommer coronakrisens isolering riskera ökat våld. Vi vet att utsatthet i hemmet ökar när skolor och arbetsplatser stänger ner vid lov och högtider. Vi ser också en ökning av anmälningar om våld i nära relationer runt om i världen i och med den rådande situationen, och vi förväntar oss att läget tyvärr kommer bli desamma även här. Ett hem där det pågår våld är aldrig en trygg plats för ett barn” säger Jenny. 

Räddningsmissionen har sedan 2016 arbetat med familjehemsverksamhet. Nu rustar de för att hitta fler som vill bli jourhem och kan vara beredda på att ta emot ett barn på kort varsel under en begränsad period. 

”Jourfamiljen är den första platsen som ett barn kommer till efter att ha omhändertagits av socialtjänsten. Ofta går processen väldigt snabbt och ett färdigutrett jourfamiljehem informeras om att ett barn är på väg. Ett barn som flyttas från sin familj brottas ofta med väldigt motstridiga känslor, och reaktionerna för barn är olika. Jourfamiljens uppgift blir primärt att skapa en ny trygg plats för barnet. Barnet stannar sedan hos jourfamiljen tills socialtjänsten gjort en mer långsiktig planering. Det kan dröja alltifrån några dagar till några månader. Under tiden får familjehemmet ersättning, stöd och handledning av våra familjehemskonsulenter” berättar Jenny. 

Jenny och hennes kollegor menar att ett familjehem eller en jourfamilj inte på något sätt behöver vara en perfekt familj. ”Vi möter många familjer som tror att de inte skulle räcka till, man har tankarna att man måste ha ett perfekt städat hem eller erfarenhet sen tidigare. Men vi säger alltid att vi inte söker perfekta familjer utan bara vanliga familjer som har mycket kärlek och engagemang, och såklart en extra plats vid fredagsmyset” avslutar Jenny.

Vill du vara med och hjälpa till genom att bli jourfamilj eller familjehem? Tveka in att höra av dig till oss! Läs mer här.

Coronakrisen