Styrelse och valberedning

Räddningsmissionens årsstämma beslutar om budget och verksamhetsplan samt väljer styrelsen som löpande bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Vi strävar efter en så bred kompetens som möjligt i vår styrelse. Olika erfarenheter och synsätt hos ledamöterna berikar Räddningsmissionens kompetens och gör oss bättre rustade i mötet med målgruppen. Det är även viktigt att bredden bland våra huvudmän finns representerad.

 

Styrelsens ledarmöter

Joakim Hagerius, ordförande

031-741 12 01
joakim.hagerius@gmail.com 
Utbildning och yrkesliv: MBA-examen på Handelshögskolan i Göteborg, teologisk utbildning på Teologiska högskolan i Stockholm, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan 

Agneta Wallenstam, vice ordförande

agneta.wallenstam@hotmail.com
Tidigare pastor och vice föreståndare i Betlehemskyrkan Göteborg.
Utbildning: Arkeologi, Etnologi och Socialantropologi vid Göteborgs Universitet. Master of Art in Cultural Anthropology at State University of Los Angeles.
Pastorsutbildning på Teologiska Seminariet på Lidingö. Själavård för församlingsanställda genom St Lukas (Ljungskile folkhögskola).

Britt-Marie Ekman-Joelsson

bm.joelsson@gmail.com
Överläkare, medicine doktor, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.
Tidigare anställningar: Överläkare, Kärnsjukhuset Skövde, Specialistläkare på barnkliniken, läkare.
Utbildning: Läkarexamen, Specialist inom barnmedicin och barnkardiologi, Medicine doktor.

Tomas Brunegård

tomas.brunegard@100x.se
Tidigare styrelseordförande i WAN-IFRA och Stampen Media Group.
Tidigare anställning: koncernchef i Stampengruppen.
Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg.

Jan Edshage

jan@edshage.se
Driver konsultbolaget Zeber AB – affärsstrategisk rådgivning inom marknadsföring och kommunikation.
Tidigare anställningar: Har tidigare dels varit anställd hos Mölnlycke samt JKL, ägt o drivit reklambyrå samt resebyrå. Har ett antal styrelseuppdrag.
Utbildning: Förvaltningsekonom vid Göteborgs Universitet.

Mikael Kylberg

mikaelkylberg@gmail.com
Inköpschef på Essity.
Tidigare anställningar: Mölnlycke Health Care och Ericsson. 
Utbildningar: Civilingenjör maskinlinjen, Chalmers och Civilekonom marknadsföring, Handelshögskolan i Göteborg.

Sabine Söndergaard

sabines@hotmail.se
Nuvarande befattning:  Advokat och vd Advokatfirman Glimstedt.
Tidigare uppdrag: Diverse styrelseuppdrag, ordförande BH Häcken/Gothia Cup, vd Göteborg&Co, advokat
Utbildning: Jur kand Handelshögskolan Göteborg 1997. 

Lars Lilled

lars.lilled@hotmail.com
Pensionär. Senior rådgivare Mistra Urban Futures. Ordförande i Jonseredsakademin och diverse uppdrag i Equmeniakyrkan i Kungälv.
Tidigare biträdande förvaltningsdirektör på Social resursförvaltning samt olika chefsuppdrag och krissamordning inom Göteborgs stad, vice president i IFCO.
Utbildning : Sociologi, psykologi, socialantropologi vid Göteborgs Universitet.

Styrelsens ledamöter uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete.

Våra styrelseledamöter är en viktig instans när det gäller intern kontroll. Styrelsen granskar månatligen organisationens intäkter och utgifter utifrån relevanta nyckeltal. Styrelsen är också en nivå för anmälningar av Lex Sara samt anonyma anmälningar för oegentligheter.
Rutiner för att motverka oegentligheter    

Valberedning

Valberedningens medlemmar uppbär inget arvode.

Gunnar Sköldeberg, sammankallande
gunnar@skoldeberg.se

Mikael Jedenberg
mikael.jedenberg@oijared.se

Anna Näsbom
anna.nasbom@chalmers.se

Anna Ahlström
anna@fiskebackskyrkan.se