Styrelse och valberedning

Göteborgs Räddningsmissions årsstämma beslutar om budget och verksamhetsplan samt väljer styrelsen som löpande bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen sammanträder en gång i månaden.

Vi strävar efter en så bred kompetens som möjligt i vår styrelse. Olika erfarenheter och synsätt hos ledamöterna berikar Göteborgs Räddningsmissions kompetens och gör oss bättre rustade i mötet med målgruppen. Det är även viktigt att bredden bland våra huvudmän finns representerad.

 

Styrelsens ledarmöter

Joakim Hagerius, ordförande

031-741 12 01
joakim.hagerius@saron.se
Utbildning och yrkesliv: MBA-examen på Handelshögskolan i Göteborg, teologisk utbildning på Teologiska högskolan i Stockholm, pastor i Saronkyrkan sedan 1999.

Britt-Marie Ekman-Joelsson, vice ordf.

bm.joelsson@gmail.com
Överläkare, medicine doktor, Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Tidigare anställningar: Överläkare, Kärnsjukhuset Skövde, Specialistläkare på barnkliniken, läkare
Utbildning: Läkarexamen, Specialist inom barnmedicin och barnkardiologi, Medicine doktor

Tomas Brunegård

tomas.brunegard@stampen.com
Styrelseordförande i WAN-IFRA och Stampen Media Group
Tidigare anställning: koncernchef i Stampengruppen
Utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg

Jan Edshage

jan@edshage.se
Egen konsult
Tidigare anställningar: Mölnlycke/SCA, Reklambyrån Motor, Egen konsult,
Utbildning: Förvaltningsekonom 

Mikael Kylberg

mikael.kylberg@molnlycke.com
Inköpschef vid Mölnlycke Health Care AB
Tidigare anställning: Säljutvecklare vid Ericsson AB 
Utbildning: Civilingenjör maskinlinjen, Chalmers, Civilekonom marknadsföring, Handelshögskola, Göteborg

Agneta Wallenstam

agneta@betlehemskyrkan.se
Pastor och vice föreståndare i Betlehemskyrkan Göteborg
Utbildning: Arkeologi, Etnologi och Socialantropologi vid Göteborgs Universitet. Master of Art in Cultural Anthropology at State University of Los Angeles.
Pastorsutbildning på Teologiska Seminariet på Lidingö. Själavård för församlingsanställda genom St Lukas (Ljungskile folkhögskola).

Sabine Söndergaard

sabines@hotmail.se

Nuvarande befattning:  Advokat och vd Advokatfirman Glimstedt
Tidigare uppdrag: Diverse styrelseuppdrag, ordförande BH Häcken/Gothia Cup, vd Göteborg&Co, advokat
Utbildning: Jur kand Handelshögskolan Göteborg 1997 

Styrelsens ledamöter uppbär inget arvode för sitt styrelsearbete.

Våra styrelseledamöter är en viktig instans när det gäller intern kontroll. Styrelsen granskar månatligen organisationens intäkter och utgifter utifrån relevanta nyckeltal. Styrelsen är också en nivå för anmälningar av Lex Sara samt anonyma anmälningar för oegentligheter.
Rutiner för att motverka oegentligheter    

Valberedning

Valberedningens medlemmar uppbär inget arvode.

Gunnar Sköldeberg, sammankallande
gunnar@skoldeberg.se

Mikael Jedenberg
mikael.jedenberg@oijared.se

Anna Näsbom
anna.nasbom@chalmers.se

Anna Ahlström
anna@fiskebackskyrkan.se