Familjecenter

 

Inom vår verksamhet Familjecenter arbetar vi med barn, unga och familjer som inte har tillgång till de offentliga sociala trygghetssystemen. Vi arbetar med pedagogiskt stöd, stöd i kontakt med skola, socialt stöd och planering, kontakt med sjukvård för vuxna och barn samt samhällsinformation. Vi erbjuder också möjlighet att duscha och tvätta för målgrupperna vi möter.

Många av de vi möter har låg utbildningsnivå, kämpar för att skapa ett bättre liv för sig och sina familjer och saknar ofta tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter både i Sverige och i sitt hemland. Vi arbetar med akuta behov och samtidigt arbetar vi med  insatser och strategier för en mer långsiktig social förändring.

  • Stöd och hjälp i kontakt med skola för barn i skolåldern.
  • Stöd och hjälp i kontakt med sjukvård för både barn och vuxna.
  • Samhällsinformation.
  • Psykosocialt stöd för familjer som besöker verksamheten.
  • Stöd/ hänvisning och kontakt med myndigheter och övriga organisationer.
  • Frivilligt bistånd så som kostnad för medicin, kläder, blöjor och mat.
  • Juridisk rådgivning i samverkan med Juridiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
  • Personal med språk och kulturkompetens.

Familjecentret bedrivs i partnerskap (IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap) med Social Resursförvaltning som också finansierar en stor del av verksamheten.

Verksamheten är öppen under kontorstid vardagar. Mer specifik information om innehåll och tider finns på plats för målgrupperna vi möter.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss!