Bellmansgatans gruppboende

 

 

På Bellmansgatans gruppboende i centrala Göteborg bor vuxna personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen för att få goda levnadsvillkor. Målet är ett så självständigt liv som möjligt och stödet är utformat efter det behov varje individ har. 

 

Arbetar du inom Socialtjänsten och är intresserad av verksamheten? 

Bellmansgatans gruppboende erbjuder boende i egen lägenhet enligt LSS till personer med psykiskt funktionsnedsättning. I boendet arbetar ansvarig chef, samordnare och behandlingspersonal med olika former av kompetens. Boendet är bemannat dygnet runt och har tillgång till sjuksköterska vid behov. För att erbjudas plats i boendet behövs bistånd från en handläggare inom socialtjänsten. Omvårdnadsgraden anpassas efter den enskildes behov. Vi har ramavtal med Göteborgs stad och finansieras genom detta.  

Ett aktivt liv i centrala Göteborg – Att bo på Bellmansgatan 

Boendet är beläget i Vasastan och erbjuder boende i åtta lägenheter med kök. De boende inreder sin egen lägenhet. Vi har gemensamma utrymmen för måltider och gemenskap för den som önskar. Vi erbjuder aktiviteter både gemensamt och individuellt, vi utgår från vad de boende önskar. För att var och en som bor hos oss ska uppleva trygghet och en tydlig och stödjande planering får varje boende en egen kontaktpersonal som har ett särskilt ansvar för att personens behov blir tillgodosedda.  

Vi har ett nära samarbete med specialistsjukvård och primärvård och arbetar alltid med brukarens trygghet och hälsa i fokus. 

Vår värdegrund är integrerad i vårt vardagliga arbete där vi har fokus på möten i ögonhöjd, och ser alla människor som värdefulla. Personalen på Bellmansgatan verkar för en inkluderande, varm och öppen gemenskap, där den enskildes delaktighet och förmåga kommer i första hand. Vi tror att ett meningsfullt liv innehåller aktiviteter, och känslan av sammanhang. 

Delaktighet och aktivering

Utgångspunkten i arbetet med de boende är att skapa delaktighet och möjlighet att själva påverka beslut och insatser. Vi vill skapa goda förutsättningar för de boende att leva ett självständigt liv. På Bellmansgatan är vi därför måna om att alltid ha brukaren i fokus och stödja inom livets alla områden. En gång i månaden bjuds alla boende in till ett gemensamt husmöte, som är väldigt uppskattat med hög närvaro. Varje dag finns möjlighet för boende att äta gemensamt med grannar och personal. Varje vecka gör vi ett aktivitetsschema där vi erbjuder gemensam promenad, filmkväll, matlagning och helgaktiviteter med pyssel och bakning. Vi åker också på bio, Liseberg och museum när våra boende önskar det.

Självständighet i en trygg miljö

Våra hyresgäster har en egen lägenhet med kök, badrum med dusch och toalett. Lägenheterna är ljusa med högre takhöjd och ligger i en fastighet med äldre charm. Lägenheterna ligger i ett trapphus med närhet till gemensamt vardagsrum och kök, där vi har flera aktiviteter tillsammans som boende bjuds in till. Då lägenheten ligger i ett trapphus uppmuntras självständigheten ytterligare, samtidigt som personal är tillgängliga och inom nära avstånd i den gemensamma våningen. Där har vi ett kök, och vardagsrum samt ateljé och tillgång till samtalsrum. I personalgruppen arbetar vi med metoder inom lågaffektivt bemötande och motiverande samtal. Boendet har tillgång till bil för att möjliggöra aktiviteter utomhus.

“Jag har jobbat på Bellmansgatans psykiatriboende i nästan 8 år och det är det bästa arbetsplatsen jag har haft. Att komma till jobbet känns många gånger som att komma hem till min andra familj. Många av våra boende har bott här i flera år.

Tycker att det är svårt många gånger att sätta finger på vad det  är exakt som gör att både personal och boende trivs. Det är nog många saker som gör att det känns hemma. En utav de boende beskriver Bellman så här " Det är ett boende där man är självständig och fri, men känner sig aldrig ensam!”. Jag gillar den beskrivningen. 

Andra tycker:

  •  att det känns tryggt
  •  att det ligger centralt och nära till allting natur och shopping
  •  att vi har fin gemenskap
  •  att det är trevligt med alla aktiviteter vi gör tillsammans
  •  att det är en och samma personalstyrka ( Det tycker även jag är oerhört viktigt)

Det bästa med mitt jobb är att kunna se alla dessa små framsteg som var och en av våra boende har åstadkommit. Att vara med och ändra förutfattade meningar om människor med psykiska problem. Jag är stolt över att jobba på Bellmansgatans psykiatriboende och att vi arbetar med mycket kärlek och skratt.”

/Suzana, behandlingsassistent Bellmansgatan

Suzana, behandlingsassistent Bellmansgatan

"Trodde aldrig att jag skulle ha det så här bra. Jag behöver inte känna mig ensam längre."

 

Boende Bellmansgatan

Berättelser

Nobelfest på Bellmansgatan

I december hölls en nobelmiddag för Bellmansgatans gruppboende. Både boende, personal och volontärer engagerade sig och gjorde kvällen extra festlig.

Läs mer
– Tänk om vi kunde förändra människors syn på psykiatrin.

Bland Räddningsmissionens boendeverksamheter finns två psykiatriboenden i centrala Göteborg. Där bor vuxna personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen för att få goda levnadsvillkor. Målet är att de boende ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och stödet är utformat efter det behov varje individ har. Jannike Fast är medicinskt ansvarig för verksamheten. – Jag brinner för att förändra människors syn på psykiatrin, sägen hon.

Läs mer

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring verksamheten. Besök planeras med personal i verksamheten eller den boende. 

Personal: 031-712 13 90 

Nyheter

12 steg till inre hälsa för människor med psykisk ohälsa

I januari drar ett projekt igång som kallas för “Livsstegen” som riktar sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det är ett 12 stegsprogram utformat av Olle Carlsson för människor utan kemiskt beroende där målet är en bättre inre hälsa. En självhjälpsgrupp där man träffas och delar livets stora och små problem.

 

 

Våra boenden Bellmansgatans gruppboende Styrmansgatans gruppboende
Läs mer
Debatt: Vi efterfrågar samtal i ögonhöjd

Jannike Fast, Enhetschef för Bostad särskild service skriver om vikten av tydlig kommunikation kring vaccin för Covid-19 för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

 

Våra boenden Styrmansgatans gruppboende Bellmansgatans gruppboende Debatt
Läs mer