Bellmansgatans gruppboende

 

På Bellmansgatans gruppboende i centrala Göteborg bor vuxna personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen för att få goda levnadsvillkor. Målet är ett så självständigt liv som möjligt och stödet är utformat efter det behov varje individ har. 

Arbetar du inom Socialtjänsten och är intresserad av verksamheten? 

Bellmansgatans gruppboende erbjuder boende i egen lägenhet enligt SoL och LSS till personer med psykiskt funktionsnedsättning. I boendet arbetar ansvarig chef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, samordnare och behandlingspersonal med olika former av kompetens. Boendet är bemannat dygnet runt. För att erbjudas plats i boendet behövs bistånd från en handläggare inom socialtjänsten som vänder sig till SPINK för platsförfrågan. Omvårdnadsgraden anpassas efter den enskildes behov. Vi har ramavtal med Göteborgs stad och finansieras genom detta.  

Ett aktivt liv i centrala Göteborg – Att bo på Bellmansgatan 

Boendet är beläget i Vasastan och erbjuder boende i åtta lägenheter med kök. De boende inreder sin egen lägenhet. Vi har gemensamma utrymmen för måltider och gemenskap för den som önskar. Vi erbjuder aktiviteter både gemensamt och individuellt, vi utgår från vad de boende önskar. För att var och en som bor hos oss ska uppleva trygghet och en tydlig och stödjande planering får varje boende en egen kontaktpersonal som har ett särskilt ansvar för att personens behov blir tillgodosedda.  

Tillsammans med de som bor hos oss skapar vi varaktiga relationer och möter var och en utifrån dennes resurser och behov. Vi arbetar med ett aktivt kontaktmannaskap och lägger stor vikt vid att alla är aktiva och har möjlighet att påverka. Vi har regelbundna gemensamma boendemöten 

Vi samarbetar givetvis med både specialistsjukvården och primärvården för att det ska bli så bra som möjligt för de som bor hos oss. Våra sjuksköterskor i boendet finns för den som bor hos oss och gör det möjligt att känna trygghet kring hälsan och få hjälp och stöd med sjukvårdsfrågor. 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring verksamheten. Besök planeras med personal i verksamheten eller den boende. 

Personal: 031-712 13 90 
Samordnare: 031-712 13 92 

– Tänk om vi kunde förändra människors syn på psykiatrin.

Bland Räddningsmissionens boendeverksamheter finns två psykiatriboenden i centrala Göteborg. Där bor vuxna personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen för att få goda levnadsvillkor. Målet är att de boende ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och stödet är utformat efter det behov varje individ har. Jannike Fast är medicinskt ansvarig för verksamheten. – Jag brinner för att förändra människors syn på psykiatrin, sägen hon.

Läs mer