Räddningsmissionens Communityskola

Räddningsmissionen driver sedan hösten 2021 Communityskolan i Tynnered. Det är en högstadieskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar. Genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet kan vi ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid.

Lärare på Communityskolan i Tynnered hjälper elev med studierna.