Agora - kvinnoverksamhet

Vi möter kvinnor som lever i utsatthet eller utanförskap. Det kan handla om ensamhet, fattigdom eller svårighet att hitta in i det svenska samhället. Vi möter också kvinnor i prostitution och människohandel. 

Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp genom mötesplatser, uppsökande arbete, skyddat boende och individuellt utformat stöd.

Debatt: Jag har aldrig mött någon lycklig hora

Madeleine Forsén delar med sig av berättelser av de kvinnor hon har mött i prostitution och människohandel. "De här utsatta kvinnorna är någons dotter och någons mamma. Någons dotter som haft drömmar inför framtiden, någons mamma som bara vill det bästa för sina barn. En kvinna som du och jag. Våra val var bara fler."

Agora - kvinnoverksamhet Ruth - skyddat boende Uppsökande arbete - människohandel och prostitution Debatt
Läs mer
Räddningsmissionen startar verksamhet med skyddslägenheter för våldsutsatta kvinnor

I veckan har vår personal förberett en lägenhet dit en kvinna snart ska få flytta in. Coronakrisen har många osynliga offer och kvinnor som lever i våldsamma relationer är några av dem. När människor uppmuntras att isolera sig för att minska smittspridning blir dessa kvinnor instängda med sin förövare. Räddningsmissionen startar därför en ny verksamhet med skyddslägenheter för kvinnor som behöver fly från våld och kontroll.

Agora - kvinnoverksamhet Boendeteamet - tränings- och referensboende Skyddslägenheter Coronakrisen
Läs mer