Agora - kvinnoverksamhet

Vi möter kvinnor som lever i utsatthet eller utanförskap. Det kan handla om ensamhet, fattigdom eller svårighet att hitta in i det svenska samhället. Vi möter också kvinnor i prostitution och människohandel. 

Vi erbjuder olika former av stöd och hjälp genom mötesplatser, uppsökande arbete, skyddat boende och individuellt utformat stöd.