Våra boenden

Läs mer om våra boendeverksamheter för människor som lever i utsatthet eller som har behov av stöd i det dagliga livet.

Två personer sitter vid köksbordet och skrattar.
Årets RM:are 2021 - Benjamin Wolfbrandt

För andra året i rad har vi fått nominera och lyfta en av alla fantastiska medarbetare på Räddningsmissionen. Alla inom organisationen har fått nominera en kollega som de tycker förtjänar titeln och det har kommit in många fina nomineringar! Efter en överläggning av juryn utsågs tillslut årets RM:are, som blev… Benjamin Wolfbrandt!

Våra boenden Boende Vasa
Läs mer
12 steg till inre hälsa för människor med psykisk ohälsa

I januari drar ett projekt igång som kallas för “Livsstegen” som riktar sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det är ett 12 stegsprogram utformat av Olle Carlsson för människor utan kemiskt beroende där målet är en bättre inre hälsa. En självhjälpsgrupp där man träffas och delar livets stora och små problem.

 

 

Våra boenden Bellmansgatans gruppboende Styrmansgatans gruppboende
Läs mer